Regulamin

W celu zapewnienia Państwu miłego pobytu, prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

Potwierdzenie przez Państwa rezerwacji jest równoznaczne także z tym, że zapoznali się Państwo z niniejszym Regulaminem, zgadzają się Państwo z nim oraz zobowiązują się do pełnego przestrzegania jego postanowień. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować anulowanie Państwa rezerwacji oraz konieczność wcześniejszego opuszczenia kwatery, bez względu na wcześniejsze uregulowanie płatności.

1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej w postaci zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zadatku.

3. W przypadku braku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie do 7 dni roboczych (chyba, że strony ustalą inaczej) rezerwacja wstępna zostaje automatycznie anulowana.

4. Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu podczas zameldowania i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

5. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach, jeżeli sytuacja na to pozwala jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu lub wyjazdu Państwa z obiektu.

6. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00 rano.

7. Zachowanie Gości korzystających z noclegu nie powinno zakłócać spokoju sąsiadów i gospodarzy. Możemy odmówić świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę.

8. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz.: od 8.00 do 22.00.

9. Nie można odstępować apartamentu jak również przyjmować na nocleg innych osób bez porozumienia z gospodarzem.

10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

11. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód wyrządzonych przez Gościa oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Gość.

12. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy lub innych rzeczy wartościowych. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu.

13. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować w okolicach stawu.

14. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.

15. Ze względów zdrowotnych nie przewidujemy w pensjonacie pobytu zwierząt.

16. Parking na terenie pensjonatu jest przeznaczony do dyspozycji gości. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.

17. W pensjonacie OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających Gości odsyłamy na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 2 m-cy.

19. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.

20. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

21. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu pobytu przez Gości.